Меню
Your Cart

Условия за връщане на продукт

 • Всеки потребител има право да върне закупен продукт в срок от 30 дни от деня на доставка
 • Всеки върнат продукт, трябва да е в изряден търговски вид, в същото състояние, в което потребителят го е получил, без да е нарушена целостта на oригиналната опаковка.
 • Продуктът трябва да бъде върнат с всички придружаващи документи за покупка - гаранция, фактура за закупуване и / или всички документи за покупка и доставка.
 • Продукти с увредена или нецялостна опаковка или такива, които не са придружени от всички аксесоари, с които те са били доставени, няма да бъдат приети.
 • OrikTown си запазва правото, в случай на следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи и /или несъответсващи аксесоари и съпътстващи документи, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 • При връщане на стока, потребителят е необходимо да упомене причината за връщането на продукта, да посочи застраховка и преглед при обратното транспортиране.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на OrikTown, рискът от повреждане се носи изцяло от потребителя.
 • В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП и е изпълнил посочените по-горе условия, OrikTown се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път.
 • OrikTown не носи отговорност, ако потребителят е предоставил грешни, нечетливи или недействителни банкови детайли.
 • OrikTownси запазва правото да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
 • Продукти, които не отговарят на горепосочените условия не подлежат на връщане и отказ.
 • Потребителят не може да използва стоки, които е получил, преди да реши да се откаже от покупката. Правото на отказ съществува, за да позволи на потребителя да разгледа продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използва безплатно в продължение на 30 дни.

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ ПРОДУКТ ?

 • Връщането на продукт се осъществява с попълване на онлайн формуляр, като се увери, че продуктът, който потребителят желае да върне отговаря на условията за връщане.
 • Връщането на продукт трябва да се осъществи без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни след деня, в който потребителят е информирал за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 30-дневния срок.
 • Потребителят следва да попълни данните упоменати във формуляра: име, адрес, телефон, имейл, номер на поръчка, номер на фактура, причина и/ или коментар, за връщане, детайли на закупения продукт, банкови детайли за връщане на сумата, и др.
 • След успешно изпращане потребителят ще получи на електронната си поща имейл за потвърждение.
 • Представител на OrikTownще се свърже с клиента за допълнително потвърждение и / или други въпроси, отнасящи се до връщането на продукта.
 • Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя към продавача са за сметка на потребителя, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката или да я донесе лично.
 • При връщане на продукта с куриерска фирма, потребителят трябва да отбележи застраховка и преглед на пратката.
 • Ако върнатият продукт отговаря на условията и изискванията за връщане, сумата на закупения продукт ще бъде възстановена на потребителя по банков път, като потребителят попълни точни банкови детайли / титуляр на банковата сметка, IBAN, SWIFT code/.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР.

 • Потребителят по смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ има правата по чл. 50 от закона, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откажат от сключения договор в срок 30 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 • Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока посочен по-горе.
 • Потребителят може да направи отказ, като използва специално предвидената за целта секция в сайта – където да попълни стандартния формуляр за отказ или да изпрати електронно писмо на следния имейл адрес office@yako.bg.

ПРАВОТО НА ОТКАЗ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя
 • за всички останали случай, изброени в чл 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по чл. 14, ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови всички суми, заплатени за стоките , без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и чл. 14 (2) от Общите условия. Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора той е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52 ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 30-дневния срок.

Всички разходи по връщането и предаването на стоките са за сметка на Ползвателя.

При договор за продажба, Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока.

При отказ от договора, стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. OrikTown запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по друга основателна причина, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.